Felsefe Soruları

Mukaddime kimin eseridir?
 • (A) Fuzuli
 • (B) İbn-i Haldun
 • (C) Nedim
 • (D) Gazali
İlk kez Güçler Ayrılığı fikrini ortaya atan düşünür kimdir?
 • (A) Aristo
 • (B) Sokrat
 • (C) Platon
 • (D) Aquinalı Thomas
Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir sözü kime aittir?
 • (A) Thales
 • (B) Sokrat
 • (C) Aristo
 • (D) Diyojen
Aşağıdaki ülkelerden hangisinin 3 resmi başkenti vardır
 • (A) dubai
 • (B) pakistan
 • (C) güney afrika cumhuriyeti
 • (D) fildişi sahilleri
aksiyoloji nedir?
 • (A) değerbilgisi
 • (B) adaelet ilkesi
 • (C) ahlak bilimi
 • (D) hareket bilimi
Böyle Buyurdu Zerdüşt ve "Ecce Homo" gibi kitapların ünlü yazarı kimdir?
 • (A) Friedrich Wilhelm Ritschl
 • (B) Richard Wagner
 • (C) Friedrich Wilhelm Nietzsche
 • (D) Arthur Schopenhauer
Friedrich Nietzche'nin savunduğu yaşam felsefesi nedir?
 • (A) Nihilizm
 • (B) Sofizm
 • (C) Determinizm
 • (D) İndeterminizm
Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diyen filozof kimdir?
 • (A) Socrates
 • (B) Herakleitus
 • (C) Platon
 • (D) Kant
Neden?__?__?
 • (A) Çünkü
 • (B) YANI
 • (C) Hepbiri
 • (D) Yer yer
dfjhvbvf xhjdfgbla.hb nhnvfkşbzahşdf
 • (A) dghwrtfgh
 • (B) wthfgvb
 • (C) fghngkuı
 • (D) 52135848
'Dasein' terimi hangi filozofa aittir?
 • (A) Martin Heidegger
 • (B) Karl Marx
 • (C) Arthur Schopenhauer
 • (D) Immanuel Kant
Yassı Höyük kazı alanının bulunduğu ilimiz?
 • (A) Burdur
 • (B) Ankara
 • (C) Adıyaman
 • (D) Aydın
Bir Kadının Birkaç Erkekle Evlenmesine Ne Denir ?
 • (A) Poliandri
 • (B) Exogami
 • (C) Monogami
 • (D) Çok Eşlilik
Koca Otoritesinin Üstünlüğüne Dayanan Evlilik Biçimine Ne Ad Verilir ?
 • (A) Bilateral
 • (B) Poligami
 • (C) Matriyarki
 • (D) Patriyakri
aynı dereye iki defa girilmez sözü kime aittir?
 • (A) herakleitos
 • (B) sokrates
 • (C) platon
 • (D) demokritos
diyalektik felsefenin kurucusu kimdir
 • (A) marks
 • (B) hegel
 • (C) hobes
 • (D) comte
ilk evrim teorisini atan filozof kimdir?
 • (A) darwin
 • (B) saint simon
 • (C) anaxagoras
 • (D) anaximenes