Hukuk Soruları

Hacir altına alınmış kimse
 • (A) muhacir
 • (B) hallecir
 • (C) devahir
 • (D) mahcur
Aşağıdakilerden hangisi taşınmaz gayri menkuldür?
 • (A) Tren
 • (B) Araba
 • (C) Gemi
 • (D) Uçak
Hangisi yüksek mahkeme değildir?
 • (A) Danıştay
 • (B) Sayıştay
 • (C) Uyuşmazlık Mahkemesi
 • (D) Yargıtay
Boşanan bir kadının tekrar evlenebilmesi için boşanma tarihinden sonra beklemesi gereken süreye ne ad verilir?
 • (A) iddet müddeti
 • (B) müruruzaman
 • (C) müsadere
 • (D) hak düşürüçü süre
Kadın cezaevine ne ad verilir?
 • (A) kızlar agasi
 • (B) barut evi
 • (C) harman konagi
 • (D) imamevi
Cezai yargılama durumunda kamu davasını kim açar?
 • (A) Adalet bakanı
 • (B) Cumhuriyet savcısı
 • (C) Ağır ceza mahkemesi başkanı
 • (D) Danıştay
Türk ceza kanunu hangi ülkeden iktibas edilmiştir?
 • (A) fransa
 • (B) italya
 • (C) almanya
 • (D) isviçre
Avukatlar Günü ne zamandır?
 • (A) 05.Nis
 • (B) 06.Ağu
 • (C) 12.May
 • (D) 07.Haz
Tarihte ilk kez yasa ve anayasa ayrımını yapan ünlü düşünür kimdir?
 • (A) Aristoteles
 • (B) Platon
 • (C) John Locke
 • (D) Karl Marx
Türk Ceza Kanunu hangi ülkeden alınmıştır?
 • (A) Almanya
 • (B) İtalya
 • (C) İsviçre
 • (D) Fransa
Anayasamızdaki mülkiyet hakkı hangi haklardandır?
 • (A) kişisel haklar ve ödevler
 • (B) sosyal haklar ve ödevler
 • (C) olumlu haklar
 • (D) ferdi haklar ve ödevler
Dernek kurma hakkı ilk ne zaman tanınmıştır?
 • (A) 1908 değişiklikleriyle
 • (B) 1876 Anayasası
 • (C) 1961 Anatasası
 • (D) 1982 Anayasası