Kimya Soruları

Atom numarası 11 olan element hangisidir?
 • (A) Na
 • (B) Cı
 • (C) He
 • (D) Rn
Kimyada elementlerin bulunduğu tabloya ne ad verilir?
 • (A) Periyot Listesi
 • (B) Mendelyef Tablosu
 • (C) Periyodik Tablo
 • (D) s,p,d,f grup Tablosu
segregasyon ne demektir?
 • (A) çözelti
 • (B) ayrışım
 • (C) süblimleşme
 • (D) iletkenlik
nükleer biyolojik saldırıda turnusol kagıdındakı sarı renk ne anlma gelmektedir?
 • (A) uçucu sinir gazı
 • (B) yakıcı sinir gazı
 • (C) kalıcı sinir gazı
 • (D) yıkıcı sinir gazı
bir ilacın vücuda yaptığı etkiye verilen isim hangisidir?
 • (A) farmakolojik
 • (B) farmakokinetik
 • (C) farmakodinamik
 • (D) farmasötik
demir-karbon alaşımında sementit'i oluşturan element yada bileşikler hangileridir.
 • (A) Fe-FeO2
 • (B) alfa Fe
 • (C) alfa Fe-Fe2CO3
 • (D) alfa Fe-Fe2C3
Peryodik cetvelde 1A grubu elementlerine verilen genel isim nedir?
 • (A) soygazlar
 • (B) halojenler
 • (C) alkali metaller
 • (D) toprak alkali metaller
hangisi bir soy metaldir?
 • (A) ag-altın
 • (B) hg_civa
 • (C) h_hidrojen
 • (D) f_flor
Titrasyonda renk değişimini gözlemlemek için eklenen maddenin adı nedir?
 • (A) Aktivatör
 • (B) Emülkatör
 • (C) İndikatör
 • (D) Titratör
aşağıdakilerden hangisi element değildir?
 • (A) karbon
 • (B) grafit
 • (C) arsenik
 • (D) helyum
Hangisi kimyacı değildir?
 • (A) Curie
 • (B) Bohr
 • (C) Dalton
 • (D) Kinir
Laz ZİYAnın yardımcısının filmdeki adı?
 • (A) ziya
 • (B) SEMSETTİN
 • (C) orhan
 • (D) cakır
Periyodik cetvelde 2A grubu elementlerinin özel adı nedir?
 • (A) toprak
 • (B) alkali
 • (C) toprak alkali
 • (D) halojen
Metaller, Ametallerle birleşerek hangi tür bileşik oluşturur?
 • (A) polar
 • (B) dipol-dipol
 • (C) kovalent
 • (D) iyonik
moleküller arasında elektron alış verişi ile oluşan bağa ne ad verilir?
 • (A) potojenik bağ
 • (B) iyonik bağ
 • (C) termonolojik bağ
 • (D) kovalent bağ
Nötronu kim keşfetmiştir?
 • (A) John DALTON
 • (B) Sir Joseph John THOMSON
 • (C) James CHADWICH
 • (D) Ernest RUTHERFORD