Ağaç dallarına tüneyebilme yeteneği olmayan kuş hangisidir?

  • Doğru cevabı görebilmek için burayatıklayınız